LOGO

Hvordan gik året? Få styr på årsrapporten

Alle virksomheder i regnskabsklasse B og C skal indberette årsrapporter digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Under iagttagelse af gældende lovkrav udarbejder vi årsrapport og skattemæssige opgørelser.

Digital indberetning af årsrapporten skal ske i styrelsens digitale indberetningsløsning Regnskab 2.0, som består af to forskellige indberetningsmuligheder, Regnskab Basis og Regnskab Special.

Vi anvender et regnskabsprogram der muliggør indsendelse af elektroniske regnskaber til Erhvervsstyrelsen. Det er således ikke nødvendigt for dig at anskaffe software for at indberette årsrapport digitalt.