LOGO

Få hjælp til skat og skatteopgørelse

Skattereglerne bliver mere og mere komplicerede, derfor er vedvarende og god skatterådgivning vigtig for dig og din virksomhed.

Revisionskontoret Vest er din rådgiver i alle forhold om skat. Her kan du få hjælp til:

Beregning af skattepligtig indkomst og udfyldelse af selvangivelse.

  • Skatteopgørelser.
  • Skatteregnskaber.
  • Optimering af dine betalinger til skat.
  • Rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved bl.a. køb og salg af fast ejendom og værdipapirer.
  • Optimering af dine pensionsordninger
  • Tilrettelæggelse af generationsskifte, så det skatte- og afgiftsmæssigt understøtter forretningen.
  • Dialog med skattevæsenet.